Budowa ogrodzenia w świetle obowiązujących przepisów

ogrodzenie wokół domu

 

budowa ogrodzenia przepisyZasady budowy ogrodzeń są uregulowane w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) Art. 29 ust.1 pkt 23

Zgodnie z przepisami budowa ogrodzenia o wysokości poniżej 2,2 m nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Jest jednak szereg wymogów jakie ogrodzenie musi spełniać.

Wymagania te są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75, poz 690, z 2003 r. Nr 33, poz 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz 1156: § 41- § 43.

 

przepisy budowy ogrodzenia

 

I tak:

  1. Ogrodzenia aluminiowe nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
  2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych elementów i materiałów jest zabronione.
  3. Bramy aluminiowe i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  4. Furtki aluminiowe w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  5. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
  6. Obowiązujące przepisy nie nakazują ogrodzenia działki, ale w praktyce praktycznie wszyscy decydują się na takie rozwiązanie. Ogrodzenie należy postawić na własnym terenie, chyba że inwestor wspólnie z sąsiadem zdecydują się na postawienie ogrodzenia na linii oddzielającej ich działki. W takim przypadku przepisy mówią, że obie strony są zobowiązane ponosić koszty napraw czy konserwacji ogrodzenia. W przypadku ogrodzenia aluminiowe problem konserwacji nie istnieje.